DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

Kodi ATC A: Trakti Digjestiv Dhe Metabolizmi është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Trakti Digjestiv Dhe Metabolizmi

Tretësirë me pika për gojë - (10.000 UI + 10.000 UI)/ml

Tableta - 500 mg

Tableta - 5 mg

Tretësirë për injeksion – 1 mg/1 ml

Tretësirë për injeksion – 1 mg/1 ml

Drazhe - 10 mg

Tretësirë për injeksion - 20 mg / ml

Tretësirë për injeksion 40 mg/2 ml

Tretësirë me pika, Preparat dentar – 5 ml

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tableta - 2 mg

Results 1 - 15 of 56