DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

Kodi ATC A: Trakti Digjestiv Dhe Metabolizmi është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Trakti Digjestiv Dhe Metabolizmi

Tretësirë me pika për gojë - (10.000 UI + 10.000 UI)/ml

Tableta - 500 mg

Tableta - 5 mg

Tretësirë për injeksion – 1 mg/1 ml

Tretësirë për injeksion – 1 mg/1 ml

Drazhe - 10 mg

Tretësirë për injeksion - 20 mg / ml

Tretësirë për injeksion 40 mg/2 ml

Tretësirë me pika, Preparat dentar – 5 ml

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tableta - 2 mg

Results 1 - 15 of 56