DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

ATC code M: Sistemi Muskolo – Skeletik është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Sistemi Muskolo - Skeletik

Tableta - 100 mg

Tableta - 300 mg

Granula për suspension oral – 100 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë për injeksion 160 mg / 2 ml

Tretësirë për injeksion 160 mg / 2 ml

Tretësirë për injeksion 75 mg/3 ml

Tretësirë për injeksion 75 mg/3 ml

Supozitorë 100 mg

Granula për tretësirë orale - 80 mg

Tableta të veshura me film 400 mg

Tableta të veshura me film 400 mg

Tableta të veshura me film 600 mg

Results 1 - 15 of 27