Investitorët

Profarma është themeluar në vitin 1949 si një kompani publike ... në 17/10/1995 u themelua si një shoqëri aksionere me një kapital prej 607296000 lekë......
Për më shumë informacion në lidhje me të dhënat financiare, të dhënat ligjore, aksionerët, këshillin mbikëqyrës, administratën, ndryshimet e procedurave etj, mund të shkarkoni ekstraktin si dhe ekstraktin historik të kompanisë sonë.