Donacion medikamentesh për burgjet 302 dhe 313

Nëse për diçka ka një vullnet të madh gjenden mënyrat për ta bërë.
Humanizëm është një fjalë e madhe që jo të gjithë e bëjnë sidomos për vende të caktuara si burgu. Nëse faji është individual dhe kolektiv, falja është vetëm individuale. Ç'është bërë, nuk ç’bëhet më! E pakthyeshmja, e pandreqshmja, e pashpëtueshmja, janë dhe mbeten aty, gjithmonë si të tilla.Të dish të trajtosh njeriun si njeri edhe kur gabon, është ilaçi më i preferuar dhe më pozitiv për një shpirt që vuan një dënim!

Share this  

Donacion për moshat e treta

“Profarma” dhuron sasinë e barnave të terapisë për 6 muaj tek “Shtëpitë e mbështetura A.SH.R.“. Këtu trajtohen personat me probleme të shëndetit mendor.

Donacion Profarma 1:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 1:: Profarma Donacion Profarma 2:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 2:: Profarma Donacion Profarma 3:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 3:: Profarma Donacion Profarma 4:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 4:: Profarma Donacion Profarma 5:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 5:: Profarma Donacion Profarma 6:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 6:: Profarma Donacion Profarma 7:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 7:: Profarma

Share this