“Profarma” dhuron sasinë e barnave të terapisë për 6 muaj tek “Shtëpitë e mbështetura A.SH.R.“. Këtu trajtohen personat me probleme të shëndetit mendor.

Donacion Profarma 1:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 1:: Profarma Donacion Profarma 2:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 2:: Profarma Donacion Profarma 3:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 3:: Profarma Donacion Profarma 4:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 4:: Profarma Donacion Profarma 5:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 5:: Profarma Donacion Profarma 6:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 6:: Profarma Donacion Profarma 7:: Profarma lightbox[donacionprofarma]Donacion Profarma 7:: Profarma

Share this