Kontakt

Profesionistë të kujdesit shëndetësor, pacientët apo infermierët mund të kërkojnë të dhëna specifike për produktin, të raportojnë ndonjë ngjarje të pafavorshme ose të raportojnë një ankesë për ndonjë produkt të Profarmës në Departamentin tonë të Marketingut. Ju lutemi të kontaktoni në numrin e telefonit +35542389602 për më shumë informacion.
Klikoni këtu për Pyetësorin e të Dhënave Mjeksore.


Fushat e interesit(*)

Ju lutem zgjidhni një opsion

Emri(*)
Ju lutem shkruni emrin.

Mbiemri(*)
Ju lutem shkruani mbiemrin.

Titulli
Ju lutem plotesoni titullin

Institucioni
Ju lutem shkruani institucionin

Adresa e Email-it(*)
Ju lutem shkruani adresen e emailit.

Telefoni(*)
Jo i vlefshem

Mënyra më e mire për t’ju kontaktuar(*)

Ju lutem zgjidhni një opsion

Adresa(*)
Ju lutem shkruani adresen.

Qyteti(*)
Ju lutem shkruani qytetin.

Kodi Postar(*)
Jo i vlefshem

Shteti(*)
Jo i vlefshem

Komente të tjera
Jo i vlefshem

Type the text(*)
Type the text   RefreshInvalid Input