Nëse për diçka ka një vullnet të madh gjenden mënyrat për ta bërë.
Humanizëm është një fjalë e madhe që jo të gjithë e bëjnë sidomos për vende të caktuara si burgu. Nëse faji është individual dhe kolektiv, falja është vetëm individuale. Ç'është bërë, nuk ç’bëhet më! E pakthyeshmja, e pandreqshmja, e pashpëtueshmja, janë dhe mbeten aty, gjithmonë si të tilla.Të dish të trajtosh njeriun si njeri edhe kur gabon, është ilaçi më i preferuar dhe më pozitiv për një shpirt që vuan një dënim!

Share this