DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

ATC code H: Preparatet Hormonale Sistemike është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Preparatet Hormonale Sistemike

Tretësirë për injeksion - 25 mg/2ml

Tretësirë për injeksion - 25 mg/2ml

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë për injeksion - 4 mg/1 ml

Tableta 0.5 mg

Tableta 0.5 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Results 1 - 11 of 11