DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

ATC code G: Sistemi Urogjenital Dhe Hormonet Seksuale është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Sistemi Urogjenital Dhe Hormonet Seksuale

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Ovula - 150 mg

Ovula - 200 mg + 500 mg + 660 000 IU + 15 mg

Ovula - 500 mg

Ovula - 100 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Ovula 200 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Results 1 - 13 of 13