DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

Kodi ATC B: Gjaku Dhe Organet e Homopojezës është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Gjaku Dhe Organet e Homopojezës

Tableta - 5 mg

Tretësirë për injeksion 840 mg/10 ml

Tretësirë për injeksion 840 mg/10 ml

Tableta të veshura me film – 75 mg

Tableta të veshura me film – 75 mg

Tretësirë për perfuzion – 5 %

Tretësirë për perfuzion – 5 %

Tretësirë për perfuzion – 5 %

Tretësirë për perfuzion – 5 %

Tretësirë për injeksion – 4000 mg/10 ml (40%)

Tretësirë për injeksion – 4000 mg/10 ml (40%)

Tableta të veshura me film, gastrorezistente – 100 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Results 1 - 15 of 41