Zhvillimi i Produktit

Zhvillimi i produktit është çelësi i garantimit të suksesit në industrinë tonë farmaceutike.

Ne përceptojmë nevojat e pacientit me anë të sinjaleve që na jep tregu farmaceutik, i cili na orienton për vendimet e marra për kërkimin dhe zhvillimin në fushën farmaceutike.

Një grup i gjërë pune, përfshirë departamentet P.R & Marketing, Business Development dhe sektorë të tjerë strategjikë, me anë të punës në terren, punës hulumtuese, analizave dhe studimeve të tregut, sjell këto sinjale të cilat konvertohen në vendime për kërkime dhe risi për produkte të reja apo ndryshime e përshtatje në produktet ekzistuese.

Share this