DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJOTC

Barnat OTC shiten direkt tek konsumatori pa recetë nga mjeku ose nga një profesionist i kujdesit shëndetësor. Në shumë shtete barnat OTC përzgjidhen nga një agjenci rregullatore, e cila siguron që përbërësit e këtyre barnave janë të sigurtë dhe efektivë kur përdoren pa rekomandimin e mjekut.

Barna Pa Recetë

Tretësirë me pika për gojë - (10.000 UI + 10.000 UI)/ml

Tableta të veshura me film – 10 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë me pika për vesh - 2.5%

Tableta - 500 mg

Tableta - 500 mg

Tableta - 500 mg

Tretësirë – 100 mg / ml

Tableta - 8 mg

Shurup - 4 mg/5 ml - 100 ml

Krem - 1%

Xhel 1% - 30 g

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Granula për tretësirë orale - 80 mg

Results 1 - 15 of 65