DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

ATC code J: Antiinfektivët e Përgjithshëm Sistemikë është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Antiinfektivët e Përgjithshëm Sistemikë

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë për perfuzion - 200 mg/100 ml

Tretësirë për perfuzion - 200 mg/100 ml

Koncentrat për tretësirë për perfuzion - 100 mg/10 ml

Koncentrat për tretësirë për perfuzion - 100 mg/10 ml

Tableta 100 mg

Tableta 100 mg

Tableta - 250 mg

Tableta - 250 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Results 1 - 15 of 28