Papaverinë

papaverine_1
papaverine_1papaverine_2papaverine_3papaverine_4papaverine_5
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri
Jo
Po
Po
SA00308
Papaverinë
(4%) 40 mg/1 ml
Tretësirë për injeksion
Papaverinë klorhidrat
Kuti x 10 ampula