DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC Rimbursimi

Lista e barnave të rimbursuara,është një pjesë e rëndësishme e paketave të shërbimit që mbulon Fondi I Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për popullatën. Lista e barnave të rimbursueshme ka si qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit për të gjithë pacientët e në mënyrë të posaçme për shtresat në nevojë. Në këtë këndvështrim, FSDKSH synon përmes listës së re të barnave, te shtojë vëmendjen drejt kategorive si pensionistët dhe pacintët që vuajnë nga sëmundje të rënda.

Në hartimin e listës së barnave janë marrë parasysh disa kritere shkencore, duke i dhënë prioritet barnave të cilat përdoren për sëmundje të rënda; sëmundje me rrezikshmëri të lartë për jetën; sëmundje që shkaktojnë invaliditet; sëmundje që kanë rrezikshmëri përhapje në shoqëri; sëmundje që shkaktojnë shumë vuajtje si dhe sëmundje kronike që kërkojnë mjekim të zgjatur.

Sistemi Kardiovaskular - Të Rimbursueshme

Tabletë - 200 mg

Tableta – 10 mg

Tableta të veshura me film - 10 mg

Tableta të veshura me film - 20 mg

Tableta të veshura me film – 300 mg

Tableta të veshura me film – 150 mg

Tableta të veshura me film - 100 mg

Tableta 0.25 mg

Tableta 25 mg

Tableta 12.5 mg

Tableta  - 60 mg

Tableta 20 mg

Tretësirë për injeksion - 20 mg/2ml

Tableta 40 mg

Tretësirë për injeksion - 20 mg/2ml

Results 1 - 15 of 46