DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC Rimbursimi

Lista e barnave të rimbursuara,është një pjesë e rëndësishme e paketave të shërbimit që mbulon Fondi I Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për popullatën. Lista e barnave të rimbursueshme ka si qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit për të gjithë pacientët e në mënyrë të posaçme për shtresat në nevojë. Në këtë këndvështrim, FSDKSH synon përmes listës së re të barnave, te shtojë vëmendjen drejt kategorive si pensionistët dhe pacintët që vuajnë nga sëmundje të rënda.

Në hartimin e listës së barnave janë marrë parasysh disa kritere shkencore, duke i dhënë prioritet barnave të cilat përdoren për sëmundje të rënda; sëmundje me rrezikshmëri të lartë për jetën; sëmundje që shkaktojnë invaliditet; sëmundje që kanë rrezikshmëri përhapje në shoqëri; sëmundje që shkaktojnë shumë vuajtje si dhe sëmundje kronike që kërkojnë mjekim të zgjatur.

Sistemi Kardiovaskular - Të Rimbursueshme

Tabletë - 200 mg

Tableta – 10 mg

Tableta të veshura me film - 100 mg

Tableta - 0.25 mg

Digoksina është një glikozid kardiak digitalik që përdoret në
menaxhimin e aritmisë supraventrikulare, dhe veçanërisht në
fibrilacionin atrial dhe në insufiçiencë kardiake. Veprimi kryesor i
digoksinës është rritja e forcës kontraktuese të muskulit të
zemrës dhe gjithashtu reduktimi i përçueshmërisë së zemrës,
sidomos përçimi nëpërmjet nyjes atrioventrikulare. Digoksina
gjithashtu zotëron një veprim të drejtpërdrejtë në muskujt e lëmuar
të enëve të gjakut dhe njëkohësisht veprim jo të drejtpërdrejtë që
fillon në sistemin nervor autonom dhe veçanërisht nga një rritje në
aktivitetin vagal. Vihen re gjithashtu alteracione të reflekseve të
aktivitetit autonom që varen nga efektet mbi sistemin cirkulator.
Mbi të gjitha, këto efekte rezultojnë në efekte inotrope pozitive,
efekte kronotrope negative, dhe ulje të aktivitetit të nyjes
atrioventrikulare.
Si përfundim, mund të thuhet që efektet e dobishme të digoksinës
janë rezultat i veprimtarive të drejtpërdrejta mbi muskulin e zemrës,
si edhe i veprimit të tërthortë mbi sistemin kardiovaskular si rezultat
i efekteve në sistemin nervor autonom.
Indikohet në:
• aritmitë supraventrikulare,
• insufiçiencë kardiake.

Tableta 12.5 mg

Tableta - 25 mg

Dilapro përmban lëndën vepruese karvedilol, i cili shkakton bllokadë joselektive të
receptorëve beta-1 dhe beta-2 si dhe bllokadë selektive të receptorëve alfa-1 në
zemër dhe në sistemin vaskular.
Dilapro përdoret për:
– trajtimin e presionit të lartë esencial të gjakut
– trajtimin e angina pektoris kronike dhe të stabilizuar
– trajtimin suplementar të insufiçiencës kardiake kronike, të stabilizuar.

Tableta  - 60 mg

Tableta - 20 mg

Enalapril, pas hidrolizës në enalaprilat, bllokon enzimën konvertuese
të angiotenzinës (ACE) tek njerëzit. ACE është një peptidildipeptidazë
që pengon kthimin e angiotenzinës I në angiotenzinë II, e cila është
një substancë e fuqishme vazokonstriktore që stimulon sekretimin e
aldosteronit nga korteksi adrenal. Të mirat e efekteve të enalaprilit në
hipertension dhe insufiçiencë kardiake shfaqen si rezultat i bllokimit
të sistemit reninë – angiotenzinë – aldosteron.
Enalapril përdoret në:
● hipertensionin esencial dhe renovaskular;
● insufiçiencën kardiake kongjestive;
● parandalimin e insufiçiencës kardiake simptomatike në pacientët
me disfunksion asimptomatik të ventrikulit të majtë.

Tableta - 40 mg

Furosemidi është diuretik me veprim të shpejtë. Ai frenon
ripërthithjen e joneve të natriumit dhe të klorit në gypthat
proksimale dhe periferike të ansës Henle dhe si rezultat shtohet
ekskretimi i natriumit, klorit dhe ujit. Po ashtu shtohet edhe
ekskretimi urinar i kaliumit, kalciumit, magnezit dhe hidrogjenkarbonateve,
ndërkohë që pH-i i urinës rritet.
Furosemid indikohet në:
– edema që shoqërojnë insufiçiencën kardiake kongjestive,
cirrozën hepatike, sëmundjet e veshkave, përfshirë edhe
sindromin nefrotik;
– edema të lokalizuara (pastraumatike ose për shkak të djegieve).
Tretësira për injeksion Furosemid indikohet edhe:
– në edemat pulmonare akute;
– për mjekimin e oligurisë, për shkak të insufiçiencës renale.
Furosemid është i efektshëm në mjekimin e hipertensionit, i
vetëm ose i kombinuar me barna të tjera antihipertensive.
Furosemidi është diuretik i fuqishëm, me veprim të shpejtë si dhe
është veçanërisht i dobishëm në të sëmurët, ku diuretikët e tjerë
më pak të fuqishëm, siç janë diuretikët tiazidikë, nuk veprojnë siç duhet.

Tretësirë për injeksion - 20 mg/2ml

Furosemidi është diuretik me veprim të shpejtë. Ai frenon
ripërthithjen e joneve të natriumit dhe të klorit në gypthat
proksimale dhe periferike të ansës Henle dhe si rezultat shtohet
ekskretimi i natriumit, klorit dhe ujit. Po ashtu shtohet edhe
ekskretimi urinar i kaliumit, kalciumit, magnezit dhe hidrogjenkarbonateve,
ndërkohë që pH-i i urinës rritet.
Furosemid indikohet në:
– edema që shoqërojnë insufiçiencën kardiake kongjestive,
cirrozën hepatike, sëmundjet e veshkave, përfshirë edhe
sindromin nefrotik;
– edema të lokalizuara (pastraumatike ose për shkak të djegieve).
Tretësira për injeksion Furosemid indikohet edhe:
– në edemat pulmonare akute;
– për mjekimin e oligurisë, për shkak të insufiçiencës renale.
Furosemid është i efektshëm në mjekimin e hipertensionit, i
vetëm ose i kombinuar me barna të tjera antihipertensive.
Furosemidi është diuretik i fuqishëm, me veprim të shpejtë si dhe
është veçanërisht i dobishëm në të sëmurët, ku diuretikët e tjerë
më pak të fuqishëm, siç janë diuretikët tiazidikë, nuk veprojnë siç duhet.

Tableta - 25 mg

Hidroklortiazidi, sikurse të gjithë diuretikët tiazidikë, e shton
jashtëqitjen urinare të natriumit dhe kaliumit në sasi afërsisht
barazvlerëse. Si veprime të tjera mund të përmenden:
jashtëqitja e joneve të kaliumit dhe atyre hidrogjenkarbonat,
ulja e jashtëqitjes së kalciumit dhe mbajtja e acidit urik. Në
doza terapeutike maksimale të gjithë diuretikët tiazidikë
janë afërsisht të barabartë përsa i përket veprimit diuretik.
Mekanizmi i saktë i veprimit të Hidroklortiazid ende nuk
është sqaruar plotësisht. Zona e veprimit të barit është
gypthi renal periferik dhe pjesa ngjitëse e ansës Henle.
Bari frenon enzimën karboanhidrazë, duke ndikuar kështu
në bartjen e hidrogjen-karbonateve në veshka. Nuk
ushtron asnjë ndikim në presionin arterial normal. Efekti
antihipertensiv në stadin fillestar lidhet me uljen e vëllimit
të lëngut jashtëqelizor. Për veprimin antihipertensiv janë të
nevojshme disa ditë. Për të arritur efektin terapeutik optimal
janë të nevojshme 2 – 4 javë.
Tableta Hidroklortiazid përdoret në:
● mjekimin e edemave;
● insufiçiencën kardiake kongjestive, sëmundje të
veshkave, si: sindromi nefrotik;
● cirrozën e mëlçisë;
● mjekimin e hipertensionit, i vetëm ose i kombinuar me
barna të tjera antihipertensive.

Tableta - 250 mg

Tableta – 100 mg

Tableta 40 mg

Drazhe - 10 mg

Results 1 - 15 of 21