DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC Rimbursimi

Lista e barnave të rimbursuara,është një pjesë e rëndësishme e paketave të shërbimit që mbulon Fondi I Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor për popullatën. Lista e barnave të rimbursueshme ka si qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit për të gjithë pacientët e në mënyrë të posaçme për shtresat në nevojë. Në këtë këndvështrim, FSDKSH synon përmes listës së re të barnave, te shtojë vëmendjen drejt kategorive si pensionistët dhe pacintët që vuajnë nga sëmundje të rënda.

Në hartimin e listës së barnave janë marrë parasysh disa kritere shkencore, duke i dhënë prioritet barnave të cilat përdoren për sëmundje të rënda; sëmundje me rrezikshmëri të lartë për jetën; sëmundje që shkaktojnë invaliditet; sëmundje që kanë rrezikshmëri përhapje në shoqëri; sëmundje që shkaktojnë shumë vuajtje si dhe sëmundje kronike që kërkojnë mjekim të zgjatur.

Sistemi Nervor - Të Rimbursueshme

Tableta - 100 mg

Tableta - 100 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë për injeksion – 1000 mg / 2 ml

Tretësirë për injeksion – 1000 mg / 2 ml

Tableta - 5 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë me pika për gojë 2 mg/ml

Drazhe – 25 mg

 Tablet - 200 mg 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Results 1 - 15 of 30