Papaverinë

Papaverinë
PapaverinëPapaverinëPapaverinëPapaverinë
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri
Jo
Po
Po
SA00309
Papaverinë
(4%) 40 mg/1 ml
Tretësirë për injeksion
Papaverinë klorhidrat
Kuti x 100 ampula