Metformine

Metforminë 1000mg(30 tab)
Metforminë 1000mg(30 tab)Metformine 1000mg(30tab)Metforminë 1000mg(30 tab)Metforminë 1000mg(30 tab)Metforminë 1000mg(30 tab)|
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri dhe Kosovë
Jo
Po
Po
SA00266
Metforminë
1000 mg
Tableta të veshura me film
Metforminë klorhidrat
Kuti x 30
Tableta të veshura me film 1000 mg … Read more

Tableta të veshura me film 1000 mg

Metformine është një antidiabetik që merret nga goja dhe përmirëson tolerancën e glukozës në të sëmurët me diabet joinsulinovartës duke ulur nivelin plazmatik të glukozës, si atë bazal, ashtu edhe atë pas ngrënies. Metformina zvogëlon prodhimin hepatik të glukozës, ul përthithjen intestinale të glukozës dhe përmirëson ndjeshmërinë e insulinës (rrit rikapjen periferike të glukozës). Metformine indikohet në mjekimin e diabetit joinsulinovartës kur ka dështuar kontrolli i sëmundjes me anën e dietës dhe veçanërisht kur i sëmuri është me mbipeshë. Metformine mund të përdoret e vetme si mjekim fillestar ose e kombinuar me një rrjedhës të sulfaniluresë. Në diabetin insulinovartës, Metformine mund të jepet si mjet ndihmës në të sëmurët, simptomat e të cilëve kontrollohen me vështirësi.


Share this