DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

Kodi ATC D: Dermatologjikët është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Dermatologjikët

Tretësirë – 100 mg / ml

Tretësirë – 100 mg / ml

krem 0.1%

Krem - 1%

Krem - 0.15% + 0.5%

Xhel 1% - 30 g

Krem – (0.2 mg + 5 mg)/1 g

Krem 0.1 %

Pomadë – 10%, 20 g

Spray - 8.5% - 30 ml

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Pomadë – (5 mg + 500 IU)/g

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Results 1 - 15 of 20