DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

ATC code M: Sistemi Muskolo – Skeletik është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Sistemi Muskolo - Skeletik

Tableta - 100 mg

Tableta - 300 mg

Granula për suspension oral – 100 mg

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Tretësirë për injeksion 160 mg / 2 ml

Tretësirë për injeksion 160 mg / 2 ml

Tretësirë për injeksion 75 mg/3 ml

Tretësirë për injeksion 75 mg/3 ml

Supozitorë 100 mg

Granula për tretësirë orale - 80 mg

Suspension oral - 100mg / 5ml

Supozitorë 150 mg

Supozitorë 75 mg

Results 1 - 15 of 27