DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

Kodi ATC C: Sistemi Kardiovaskular është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Sistemi Kardiovaskular

Tabletë - 200 mg

Tableta – 10 mg

Tableta të veshura me film - 20 mg

Tableta të veshura me film - 10 mg

Tableta të veshura me film – 150 mg

Tableta të veshura me film – 300 mg

Tableta të veshura me film - 100 mg

Tableta 0.25 mg

Tableta 12.5 mg

Tableta 25 mg

Tableta  - 60 mg

Tableta 20 mg

Results 1 - 15 of 59