KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Kongresi i pestë ndërkombëtar i Shkencave Mjekësore

Kongresi i pestë ndërkombëtar i Shkencave Mjekësore.

Shkarko - Development of a RP-HPLC (reverse phase-high performance liquid chromatography) method for the determination of Metformin in human plasma

Shkarko - Development of a RP-HPLC method for the determination of metformin in human plasma

Share this  

Konferenca e dytë kombëtare e Shkencave Mjekësore

Konferenca e dytë kombëtare e Shkencave Mjekësore 10-12 Prill 2015, Tiranë

Shkarko Prezantimin

Share this  

Konferenca e tretë farmaceutike. Organizatori: Urdhëri i Farmacistëve të Shqipërisë (U.F.SH.)

Tiranë, 12 – 13 Dhjetor 2014: - Konferenca e tretë farmaceutike. Organizatori: Urdhëri i Farmacistëve të Shqipërisë (U.F.SH.).

Referuan nga Profarma:
• Erion Cina: - Tema “Validimi i proçesit të prodhimit – të acidit acetil salicilik 100 mg - tableta gastro-rezistente.
• Eva Troja - Tema “Incidenca, menaxhimi dhe parandalimi i acidozës laktike të shkaktuar nga Metformina”.
• Elda Hoxha / Vilma Papajani – Tema: ”Ndryshimet në efektet terapeutike dhe ato anësore midis antipsikotikëve tipike dhe atipike”.

Read more