Iktiol

Iktiol
Iktiol Iktiol Iktiol Iktiol
Dermatologjikët
Shqipëri
Jo
Jo
Jo
SA01528
Iktiol
10 % - 20 g
Pomadë
Iktamol
Kuti x tub x 20 g
Pomadë – 10%, 20 g … Read more

Pomadë – 10%, 20 g

Iktiol përmban si lëndë aktive iktamol, i cili ka veprim antiseptik, antiparazitar dhe keratolitik. Për përdorim të jashtëm dermatologjik, Iktiol përdoret lokalisht në të gjitha format e dermatiteve ekzematoze dhe në veçanti në ekzemën kronike,kur ka një trashje të theksuar të lëkurës dhe deskuamim të theksuar.Iktioli përdoret gjithashtu në psoriaziz dhe erizipelë.


Share this