DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJ
DEDIKUAR
SHËNDETIT TUAJATC

Sistemi i klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC) përdoret për klasifikimin e lëndëve aktive të barnave sipas organit ose sistemit në të cilën ato veprojnë si dhe veçorive terapeutike, farmakologjike dhe kimike të tyre.

ATC code R: Sistemi Respirator është një nga ndarjet e Sistemit të klasifikimit Anatomik Terapeutik Kimik (ATC), një sistem i kodeve alfanumerike i hartuar nga OBSH për klasifikimin e barnave dhe produkteve të tjera mjekësore.

Sistemi Respirator

Tableta të veshura me film – 10 mg

Tableta - 8 mg

Pika për gojë - 2 mg/ml

Shurup - 4 mg/5 ml - 100 ml

Shurup 2 mg/5 ml - 150 ml

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Drazhe 100 mg

Tretësirë për injeksion - (202 mg + 50.5 mg) / 10 ml (2.5%)

Tretësirë për injeksion - (202 mg + 50.5 mg) / 10 ml (2.5%)

Tretësirë për injeksion - (192 mg + 48 mg) / 2 ml (12%)

Tretësirë për injeksion - (192 mg + 48 mg) / 2 ml (12%)

Drazhe - 50 mg

Shurup - 1 mg/5 ml

Kapsula 1.38 mg

Kapsula 1.38 mg

Results 1 - 15 of 29