ATJE KU SHËNDETI
TAKON SHKENCËN

Veprimtaritë

Ne kemi implementuar teknikat dhe praktikat më të mira të GPM-së. I përkushtohemi zhvillimit dhe validimit të metodave analitike, performancës së kontrollit të cilësisë, studimeve të stabilitetit dhe kontrollit mikrobiologjik. Zotërojmë potenciale të larta prodhimi dhe ofrojmë zgjidhje efiçente për problemet teknike.

Share this