KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Konferenca e Dermatologjisë

• 2013 – Konferenca e Dermatologjisë – “Profarma sponsor kryesor”.

Share this  

Konferenca e Kardiologjisë

• 2013 – Konferenca e Kardiologjisë (në pranverë dhe në fundvit) – “Profarma sponsor kryesor”

Share this  

Konferenca e parë e Anatomisë patologjike

• Tiranë, 23 Dhjetor 2012: Konferenca e parë e Anatomisë patologjike. Në bashkëpunim me Shërbimin Qendror të Anatomisë Patologjike/Shoqata e Patologëve Shqipëtar, në ambjentet e Kompanisë “Profarma” zhvillohet kjo Konferencë si shkëmbim përvojash dhe demonstrim i studimeve të realizuara në fushën e Anatomisë-Patologjike. Prezantim projektesh të realizuara dhe planifikime për të ardhmen.

Share this