KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Konferenca e dytë ndërkombëtare e farmacisë

Prizren, 19 - 21 Shtator 2014: Profarma sponsor i artë: Konferenca e dytë ndërkombëtare e farmacisë “Zhvillimet bashkëkohore në Farmaci“.

Referuan nga Profarma:

- Eva Troja – Tema:“ Përcaktimi i Merforminës në urinë nëpërmjet HPLC”. Profarma vlerësohet me çertificatë mirenjohje.
- Elda Hoxha, Vilma Papajani, Enkelejda Goci – Tema “Vlerësimi i përdorimit të antipsikotikëve tipikë dhe atipikë në Shqipëri në periudhën 2008-2012: rezultate paraprake

Read more

Konferenca e dytë ndërkombëtare mjekësore në Elbasan.”Profarma Sponsor”

• Maj 2014 – Konferenca e dytë ndërkombëtare mjekësore në Elbasan.”Profarma Sponsor”

Share this  

Kongresi i 2-të Ndërkombëtar i Farmacisë “Reformat në sektorin farmaceutik“

Prishtinë, Kosovë, 24 Maj 2014: Profarma sponsor i artë: Kongresi i 2-të Ndërkombëtar i Farmacisë “Reformat në sektorin farmaceutik“.

Referoi nga Profarma:
• Eva Troja – Tema: “ Të rejat mbi trajtimin e farangitit streptokoksik dhe roli i farmacistit”.
• Irisi Sukaj – Prezantim i kompanisë Profarma.

Shkarko - Të rejat mbi trajnimin e faringitit streptokoksik dhe roli i farmacistit

Share this