KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Konferenca e dytë kombëtare e Shkencave Mjekësore 10-12 Prill 2015, Tiranë

Shkarko Prezantimin

Share this