Vitaminë C

Vitaminë C
Vitaminë CVitaminë CVitaminë CVitaminë C
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri dhe Kosovë
Jo
Po
Po
SA00421
Vitaminë C
(5%) 100 mg/2 ml
Tretësirë për injeksion
Acid askorbik
Kuti x 100 ampula
 

 

 


Share this