Prulan

Prulan
Prulan Prulan Prulan Prulan
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri
Po
Jo
Po
SA00329
Prulan
10 mg
Tableta
Metoklopramid klorhidrat
Kuti x 30
Tableta … Read more

Tableta

Prulan përmban si lëndë aktive metoklopramid klorhidrat, i cili ёshtë agjent antiemetik dhe gastroprokinetik. Metoklopramidi përdoret për parandalimin e të përzierave dhe të vjellave.


Share this