Regjistrimi në Profarma


I dashur përdorues,
Mirë se vini në regjistrimin online të Profarmës. Ju lutemi të plotësoni fushat e mëposhtme dhe klikoni “Regjistrohuni” për të na dërguar regjistrimin tuaj. Ju lutem ndiqni hapat e mëposhtëm:
Hapi 1: Plotësoni dhe na dërgoni tani formularin e regjistrimit
Hapi 2: Verifikoni kërkesën tuaj të regjistrimit
Hapi 3: Na dërgoni certifikatën tuaj të regjistrimit

Kërkesa juaj për regjistrim do të shqyrtohet menjëherë. Të gjitha të dhënat tuaja personale do të trajtohen në përputhje me standardet shqiptare dhe ndërkombëtare të privatësisë. Të gjitha fushat e shënuara me * janë të nevojshme për procesin e regjistrimit.

Hapi 1: Plotësoni dhe na dërgoni tani formularin e regjistrimit

Ju jeni:(*)

Invalid Input

Hyrje(*)
Invalid Input

Titulli(*)
Invalid Input

Emri(*)
Please type your first name.

Mbiemri(*)
Please type your last name.

Spitali / Institucioni(*)
Invalid Input

Fusha specifike
Invalid Input

Rruga(*)
Invalid Input

Kodi postar(*)
Invalid Input

Qyteti(*)
Invalid Input

Shteti(*)
Invalid Input

Numri i telefonit
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid email address.

Emri i identifikimit(*)
Invalid username or this username exists !

Fjalëkalimi(*)
Invalid Input

Rishkruani fjalëkalimin(*)
Please verify your password !

Kushtet e përdorimit(*)
Please agree to the terms of use.

Kushtet e përdorimit
Unë pajtohem me ruajtjen e detajeve të dhëna prej meje të cilat kanë të bëjnë me personin tim, profesionin dhe adresën e punës nga Profarma Sh.a, Rr. “Myslym Keta”, Ish-Antibiotiku, Tiranë (në vijim e quajtur si "Ofruesi i shërbimit") si dhe me zbulimin e të dhënave ndaj filialeve të ofruesit të shërbimit. E kuptoj që kam mundësinë për të kundërshtuar të dhënat e regjistruara nga ofruesi i shërbimit të cilat kanë të bëjnë me mua si dhe me hartimin e profileve të përdoruesve anonimë. E kuptoj që këto të dhëna mund të korrigjohen, fshihen, modifikohen apo ndryshohen sipas kërkesës.

 

Hapi 2: Na dërgoni certifikatën tuaj të regjistrimit

Ju lutemi të na dërgoni me email ose me postë çertifikatën tuaj të identifikimit në adresën:
Profarma Sha
Rr.Myslym Keta, Ish Antibiotiku
Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@profarma.al

Çertifikatat e pranueshme të identifikimit janë: :
Liçensë për të ushtruar profesionin e mjekut (e miratuar)
Liçensë farmacisti
Një kopje të çertificatës së regjistrimit të biznesit tuaj

A keni ndonjë pyetje?
Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, ju lutemi të mos hezitoni të na kontaktoni në:
Tel: +355 42 389602
E-mail: info@profarma.al

Upload document
Invalid Input

Type the text(*)
Type the text   RefreshInvalid Input