Prulan

Prulan
Prulan Prulan Prulan Prulan
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri
Jo
Jo
Po
SA00328
Prulan
10 mg/2 ml
Tretësirë për injeksion
Metoklopramid klorhidrat monohidrat
Kuti x 10 ampula
Tretësirë për injeksion … Read more

Tretësirë për injeksion

Prulan përmban si lëndë aktive metoklopramid klorhidrat, i cili ёshtë agjent antiemetik dhe gastroprokinetik. Metoklopramidi përdoret për parandalimin e të përzierave dhe të vjellave.


Share this