Pronystin

Pronystin 30tab
Pronystin 30tabPronystin 30tabPronystin 30tabPronystin 30tabPronystin 30tab
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri
Jo
Jo
Po
SA00322
Pronystin
500 000 UI
Tableta të veshura me film
Nistatin
Kuti x 30