Pronystin

Pronystin 20tab
Pronystin 20tabPronystin 20tabPronystin 20tabPronystin 20tabPronystin 20tab
Trakti Digjestiv dhe Metabolizmi
Shqipëri
Jo
Jo
Po
SA00321
Pronystin
500 000 UI
Tableta të veshura me film
Nistatin
Kuti x 20