Në bashkëpunim me Kryqin e Kuq kompania Profarma ndërmerr nismën: "Në ndihmë të njerëzve në nevojë" duke dhuruar veshmbathje, ushqime, lodra, batanije etj

For People In Need:: Profarma lightbox[forpeopleinneed]For People In Need:: Profarma

Share this