KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Konferenca e Dermatologjisë. “Profarma Sponsor”

• Dhjetor 2014 – Konferenca e Dermatologjisë. “Profarma Sponsor”

Share this  

Konferenca e Kardiologjisë.”Profarma Sponsor”

• Dhjetor 2014 – Konferenca e Kardiologjisë.”Profarma Sponsor”

Share this  

Konferenca e Kardiologjisë. “Profarma Sponsor”

• Nëntor 2014 – Konferenca e Kardiologjisë. “Profarma Sponsor”

Share this