KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Durrës, 16 Prill 2011 – Profarma Sponsor në aktivitetet me mjekët e Përgjithshëm të qytetit të Durrësit.

Tiranë, 27 Maj 2011 – Në mbështetje të Konferencës së “Shoqatës Shqiptare të Nefrologjisë“ Profarma është sponsor i aktivitetit me temë: “Sëmundjet e veshkave. Arritjet dhe sfidat për të ardhmen”.

Tiranë, 21 Maj 2011 – Profarma sponsor në Konferencën kardiologjike të Pranverës. Tema “Insufiçienca kardiake”.

Tiranë, 03 Dhjetor 2011 – Profarma sponsor në Konferencën e XV Kombëtare të SH.SH.K. Tema – Sindromi Koronar akut pa ngritje të ST. Sfidat e reja të diagnozës dhe trajtimit.

Share this