KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

• Berat ,10 Qershor 2012: - Tema: – “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”.

• Korçë, 16 Qershor 2012:- Tema: “Sëmundja Ulceroze Gastroduodenale në praktikën mjekësore”.

• Vlorë, 23 Qershor 2012: - Tema: “Infeksionet odontogjene dhe mjeku i familjes”.

• Lushnje, 30 Qershor 2012: Rritja e kapaciteteve të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes në lidhje me patologjitë interne dhe pediatrike. – Tema: “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale”.

• Tiranë, 01 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të personelit farmaceutik. – Tema: “Mbrojtësit Diellore”.

• Tiranë, 01 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të personelit farmaceutik. – Tema: “Antimikrobialët”.

• Tiranë, 07 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes.- Tema: “Etika dhe komunikimi shëndetësor”.

• Tiranë, 07 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të personelit farmaceutik. Tema: “Përdorimi i antibiotikut në praktikën mjekesore.

• Durrës, 07 Korrik 2012: - Tema: “Përdorimi i antibiotikut në praktikën mjekësore”.

• Lezhë, 07 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes.- Tema:“Etika dhe komunikimi shëndetësor “.

• Tiranë, 08 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të personelit farmaceutik: - Tema “Bazat e ushqyerjes tek fëmijët“.

• Tiranë, 08 Korrik 2012: Rritja e kapaciteteve të përsonelit farmaceutik: - Tema “Produktet Kozmetike”.

Share this