KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Prishtinë, Kosovë, 24 Maj 2014: Profarma sponsor i artë: Kongresi i 2-të Ndërkombëtar i Farmacisë “Reformat në sektorin farmaceutik“.

Referoi nga Profarma:
• Eva Troja – Tema: “ Të rejat mbi trajtimin e farangitit streptokoksik dhe roli i farmacistit”.
• Irisi Sukaj – Prezantim i kompanisë Profarma.

Shkarko - Të rejat mbi trajnimin e faringitit streptokoksik dhe roli i farmacistit

Share this