KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Prizren, 19 - 21 Shtator 2014: Profarma sponsor i artë: Konferenca e dytë ndërkombëtare e farmacisë “Zhvillimet bashkëkohore në Farmaci“.

Referuan nga Profarma:

- Eva Troja – Tema:“ Përcaktimi i Merforminës në urinë nëpërmjet HPLC”. Profarma vlerësohet me çertificatë mirenjohje.
- Elda Hoxha, Vilma Papajani, Enkelejda Goci – Tema “Vlerësimi i përdorimit të antipsikotikëve tipikë dhe atipikë në Shqipëri në periudhën 2008-2012: rezultate paraprake

Shkarko - Përcaktimi i Merforminës në urinë nëpërmjet HPLC

Shkarko - Vlerësimi i përdorimit të antipsikotikëve tipikë dhe atipikë në Shqipëri në periudhën 2008-2012: rezultate paraprake

Share this