KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM
KËRKIM DHE
PËRKUSHTIM

Lajme & Media

Ne inkurajojmë profesionistët për të eksploruar dhe kryer kërkime shkencore. Ne mbështesim dhe investojmë për kërkimet universitare në fushën farmaceutike. Është nder të kontribosh në ngritjen profesionale të profesionistëve të rinj të shëndetësisë.

Kongresi i pestë ndërkombëtar i Shkencave Mjekësore.

Shkarko - Development of a RP-HPLC (reverse phase-high performance liquid chromatography) method for the determination of Metformin in human plasma

Shkarko - Development of a RP-HPLC method for the determination of metformin in human plasma

Share this